Sportkeuring


Wat is een sportkeuring of sportmedisch onderzoek?

Sport is gezond! In een intensieve- of competitiesport kan het echter zijn dat u, soms zonder er erg in te hebben, de grenzen van uw lichaam of gezondheid gaat overschrijden. Verantwoord sporten is uitermate belangrijk. Niet alleen om blessures te vermijden maar ook om er voor te zorgen dat uw sport enkel een gezondheidsvoordeel (en geen nadeel) blijft opleveren. Wil u enige zekerheid, dan is een Sport Medisch Onderzoek (SMO) aangewezen. Tijdens deze sportkeuring brengen we mogelijke gezondheidsrisico's in kaart en kunnen we zelfs mogelijke blessures vroegtijdig opsporen.

Een sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters), met uitzondering van professionele topsporters (die vaak al onder toezicht van een ploegarts staan). Het onderzoek is niet verplicht, tenzij je sportfederatie beslist om het wel verplicht te maken.

Welke testen of onderzoeken gaan er gebeuren?

Dat is sterk afhankelijk van u leeftijd, de sport die u beoefent of wil gaan beoefenen en de intensiteit ervan. Voor duiken worden bijvoorbeeld andere zaken onderzocht dan voor lopen. Wij hanteren de Vlaamse Richtlijn voor Sportmedisch Onderzoek (VRSO). Omdat de onderzoeken verschillen en er dus ook meer of minder tijd nodig is vragen wij om steeds telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat voor een afspraak.

Welke documenten moet ik meebrengen?

Naast uw identiteitskaart vragen wij u de vragenlijst in te vullen op https://www.sportkeuring.be. Deze lijst kan u afdrukken en meenemen op consultatie of na het invullen meteen naar onze artsen doorsturen. Voor onze praktijk staan Dr. Dirk Mertens en Dr. Thomas Mertens in de lijst.

Is een inspanningsproef altijd noodzakelijk?

Een inspanningstest (bv een fietstest) maakt geen deel uit van een standaard sportmedisch onderzoek. Sommige federaties vragen wel voor bepaalde leeftijden een inspanningstest op de fiets (o.a. duikfederatie). Een inspanningstest kan wel nuttig zijn om trainingsadvies te verkrijgen. Die test zal pas gebeuren nadat een voorafgaand sportmedisch onderzoek u geschikt heeft bevonden.

Wij maken gebruik van functionele en statistische cookies om de website goed te laten werken. Zij brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Klik hier om meer te lezen over ons privacy- en cookiebeleid of klik hier om enkel de functionele cookies te aanvaarden.