Sportgeneeskunde


Wat is een sportkeuring of sportmedisch onderzoek?

Sport is gezond! In een intensieve- of competitiesport kan het echter zijn dat u, soms zonder er erg in te hebben, de grenzen van uw lichaam of gezondheid gaat overschrijden. Verantwoord sporten is uitermate belangrijk. Niet alleen om blessures te vermijden maar ook om er voor te zorgen dat uw sport enkel een gezondheidsvoordeel (en geen nadeel) blijft opleveren. Wil u enige zekerheid, dan is een Sport Medisch Onderzoek (SMO) aangewezen. Tijdens deze sportkeuring brengen we mogelijke gezondheidsrisico's in kaart en kunnen we zelfs mogelijke blessures vroegtijdig opsporen.

Een sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters). Het onderzoek is meestal louter aangewezen, echter zijn er ook een aantal sportfederaties waarbij dit onderzoek verplicht is.

Welke documenten moet ik meebrengen?

Naast uw identiteitskaart vragen wij u de vragenlijst in te vullen op https://www.sportkeuring.be. Deze lijst kan u afdrukken en meenemen op consultatie of na het invullen meteen naar onze artsen doorsturen. Voor onze praktijk staan Dr. Dirk Mertens, Dr. Thomas Mertens en Dr. Maarten Cox in de lijst.

Welke testen of onderzoeken kunnen plaatsvinden?

-          Sportmedische raadpleging

Je kan terecht voor alle sportgerelateerde medische problemen. Blessures, overbelastingsletsels, vragen omtrent training, hartklachten, ademhalingsproblemen en oververmoeidheid bij sporten zijn hier de belangrijkste reden voor een consult. Soms is het nodig hiervoor samen te werken met andere disciplines, zoals bijvoorbeeld: arts-specialisten, kinesisten, osteopaten, diëtisten of psychologen.

 -          Sportmedisch geschiktheidsonderzoek

Dat is sterk afhankelijk van uw leeftijd, de sport die u beoefent of wil gaan beoefenen en de intensiteit ervan. Voor duiken worden bijvoorbeeld andere zaken onderzocht dan voor lopen. Wij hanteren de Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO). Omdat de onderzoeken kunnen verschillen en er dus ook meer of minder tijd nodig is vragen wij om steeds telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat voor een afspraak.

 -          Inspanningstest

Je kan terecht voor een inspanningstest om je fysieke capaciteiten te meten. Alvorens tot een inspanningstest te kunnen overgaan zal er steeds eerst een sportmedisch geschiktheidsonderzoek dienen uitgevoerd te worden. Met de gegevens van de test kunnen jouw trainingszones bepaald worden, waarmee indien gewenst een trainingsschema kan opgemaakt worden waarmee je zelf of via begeleiding van een personal trainer aan de slag kan. Deze test vindt in onze praktijk op een fiets plaats. Bij deze test kan u opteren om naast de inspanningstest met permanente registratie van het elektrocardiogram ook gebruik te maken van lactaatmetingen om hierbij de trainingszones specifieker te kunnen bepalen.

Is een inspanningsproef altijd noodzakelijk?

Een inspanningstest maakt geen deel uit van het standaard sportmedisch onderzoek. Sommige federaties vragen wel voor bepaalde leeftijden een inspanningstest op de fiets (o.a. duikfederatie, motorcross…). Een inspanningstest kan wel nuttig zijn om trainingsadvies te verkrijgen. Die test zal pas gebeuren nadat een voorafgaand sportmedisch onderzoek u geschikt heeft bevonden.

Wij maken gebruik van functionele en statistische cookies om de website goed te laten werken. Zij brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Klik hier om meer te lezen over ons privacy- en cookiebeleid of klik hier om enkel de functionele cookies te aanvaarden.